Om N4

Vad gör N4 unikt?

Det som gör N4 unika är att vi är leverantörsoberoende, vi tar ansvar för hela behovet av support, service och logistik samt drift och underhåll. Samtidigt som vi aktivt arbetar med att minimera kundens totala drift och underhållsbudget.

Det som gör N4 unika är att vi både utför och utvecklar vår leverans

Skapar värde för våra kunder:

  • Minimera kostnaderna
  • Frigör tid för kärnverksamheten
  • Skapar förståelse och kunskap
  • Ser kundens verkliga behov
  • Utvecklar hela organisationen
  • ”Train the Trainer”
  • Efterfrågar alltid ”huret”
  • Vi ”lever” utifrån lean filosofin
  • Vi ligger i framkant på marknaden
  • Vi lever som vi lär