Er support- och serviceleverantör i forsknings- och tillverkningsindustrin

N4 förser marknaden med kostnadseffektiv support samt drift och underhåll på system och utrustningar inom forskning- och tillverkningsindustrin.

Genom att leverera utvecklingsarbete och samtidigt tillhandahålla service och underhåll ur ett livscykel inriktat perspektiv skapar vi mer tid för kunden att lägga på sin kärnverksamhet samtidigt som balans mellan högsta driftstillgänglighet och lägsta kostnad skapas på lång sikt.

Lite bättre varje dag

Det som gör N4 unika är att vi är leverantörsoberoende. Vi tar ansvar för hela behovet av service, drift och underhåll. Samtidigt som vi aktivt arbetar med att minska er totala drift och underhållsbudget.